Achtergrond
Lied
Oproep
Kerncijfers
Kaart
Luchtfoto
Gemeentebericht
Buiten Gewoon Beter
Stichting Geluidshinder
Adresboek
Afvalwijzer
Agenda
Buurtbemiddeling
Uitvaartondernemer
Vraag & Aanbod
Recent
Historisch
Callunastraat sept. 1944
Twee Airborne Parachutisten
Winkels Heijenoord
Muurtje trekken
Sleetje rijden
Rozenstraat
De tragische dood
Oude herinneringen
Bakkerij Schonis
De beer van Heijenoord
Links

Onder de naam Buiten Gewoon Beter brengt de gemeente Arnhem de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad op peil. De gemeente gaat wijk voor wijk zorgen voor minder zwerfvuil, onkruid en hondepoep, betere wegen, mooier straatmeubilair, enzovoort. En als het kan, doet de gemeente dat samen met u, want u speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte in uw stad en wijk.

Stand van zaken uitvoering Heijenoord
Na het asfalteren van de Noordelijke Parallelweg en de Brouwerijweg en de aanleg van de skatebaan, volgde de aanpassing bij de Heijenoordschool. In week 26 beginnen we met de parkeerplaatsen op de Heijenoordseweg. Daar wordt het parkeren evenwijdig aan de weg veranderd in schuin parkeren. Dit levert extra parkeerplaatsen op. Daarna is de Van Wageningenstraat aan de beurt - het vervangen van de waterleiding, dat gelijktijdig met het riool moet gebeuren, zorgde daar voor de nodige vertraging. Dan volgen nog wat aanpassingen aan de Veluwestraat, aan het asfalt van de Noordelijke Parallelweg en de laatst overgebleven werkzaamheden. Naar verwachting is het ver in het najaar 2005, als we volledig klaar zijn in Heijenoord.

Stand van zaken uitvoering Lombok
Het herstraten van de Oranjestraat is volop in uitvoering. Als de Oranjestraat klaar is (uiterlijk week 25) worden nog wat laatste stukjes in Lombok gerepareerd en is de openbare ruimte in Lombok op basisniveau. Nog even de definitie van basisniveau. In het wijkvoorstel staat:
Het doel van Buiten Gewoon Beter is om de openbare ruimte op basisniveau te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beter vegen van de straten, het vaker borstelen van onkruid maar ook om het herstellen van verzakkingen in de trottoirs en het vervangen van verouderde lantaarnpalen. Basisniveau wil zeggen dat de openbare ruimte veilig is en er redelijk verzorgd uitziet. Het basisniveau is niet perfect: er mag op sommige plaatsen best wat onkruid tussen de tegels groeien en er mag best een hobbel in de weg zitten, maar wel binnen grenzen.”
De verhoogde inzet van de gemeente bij vegen en groenonderhoud zijn we al als normaal gaan ervaren. Maar het zal blijvend zijn, het doel van dit project is immers de wijk op niveau te brengen en te houden.

Plus
Een deel van het budget voor elke wijk is gereserveerd voor zogenaamde plussen. Een plus wil zeggen dat sommige voorzieningen op een hoger niveau komen dan het basisniveau. In overleg met de bewoners bepaalt de gemeente wat de plussen worden. Een deel van dit budget wordt gestoken in verkeersmaatregelen. Een goed voorbeeld hiervan is de verkeersvoorziening bij de Heijenoordschool en de parkeervoorzieningen die daar worden aangepast. In een gedeelte van Lombok wordt klassieke verlichting geplaatst die beter en erg fraai past binnen het straatbeeld.

Wijkvoorstel
In het wijkvoorstel staan per straat de maatregelen die de gemeente gaat uitvoeren.

Meer informatie over Buiten Gewoon Beter vindt je op de website van de gemeente Arnhem.


Startpagina | Sitemap | Disclaimer