Achtergrond
Lied
Oproep
Kerncijfers
Kaart
Luchtfoto
Gemeentebericht
Buiten Gewoon Beter
Stichting Geluidshinder
Adresboek
Afvalwijzer
Agenda
Buurtbemiddeling
Uitvaartondernemer
Vraag & Aanbod
Recent
Historisch
Callunastraat sept. 1944
Twee Airborne Parachutisten
Winkels Heijenoord
Muurtje trekken
Sleetje rijden
Rozenstraat
De tragische dood
Oude herinneringen
Bakkerij Schonis
De beer van Heijenoord
Links

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Dinsdag 26 september 2006 nodigt de gemeente u uit om mee te praten over de toekomst van uw wijk. Wat is top in uw wijk en wat voor tips heeft u? Wat is uw hartenwens voor uw buurt en hoe denkt u over wonen, welzijn, voorzieningen, veiligheid, sport of andere zaken. Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur kunt u binnenlopen in De Sleutel gelegen in ‘t Dorp, Jachthoornlaan 1A. Wethouder Barth van Eeten en zijn collega’s organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. In deze wet is vastgelegd dat de gemeente er voor gaat zorgen dat u mee kunt (blijven) doen in de samenleving. Om dit te realiseren worden plannen gemaakt en daarvoor heeft de gemeente uw inbreng nodig. Kortom wat is er volgens u nodig zodat u lang en gelukkig in uw eigen wijk kunt blijven wonen? Kijk voor meer informatie op: www.arnhem.nl/wmo of neemt contact op met Carola Bremer, coördinator WMO via telefoonnummer 06-48333128.


Houd uw wijk groen én veilig

Arnhem is een groene stad. Wij zijn blij dat zoveel mensen energie steken in hun (gevel)tuin. Bij sommige (gevel)tuinen in de wijk groeit de beplanting echter ver over het trottoir of de straat heen. Dit is niet toegestaan. Vooral wanneer de trottoirs smal zijn is overhangend groen erg storend en zelfs gevaarlijk. De beplanting belemmert de doorgang op het trottoir. Uw buren, bezoekers of andere mensen kunnen hierdoor vallen of moeten uitwijken naar de straat. Er zijn al veel mensen die hierover bij de gemeente geklaagd hebben.

Om uw wijk groen én veilig te houden is het belangrijk dat u de groei van uw beplanting in toom houdt. Dit doet u door uw planten tijdig te snoeien, knotten, opbinden, verwijderen en op te ruimen. Mocht u hiertoe zelf niet (meer) in staat zijn dan wil een vriend of goede buur dit misschien voor u doen? Wanneer uw (gevel)tuin voor overlast zorgt, zullen onze handhavers u hierop moeten aanspreken. Maar zover hoeft u het uiteraard niet te laten komen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, ook namens uw buren.
Grasbij actief maar ongevaarlijk

In Arnhem is de ongevaarlijke grasbij actief. Met name in de wijk De Laar West heeft een grote groep bijen hun thuis. Dit jaar zijn ze in april actief geworden. De grasbij steekt niet! Hij heeft wel een angel maar die is te zwak om door de mensenhuid heen te steken. De grasbij blijft een paar weken actief en wordt niet bestreden.

De grasbij (Andrena flavipes) is een volkomen ongevaarlijke zandbij, die zelfs wanneer je ze beetpakt, niet steekt. Wanneer de bij toch probeert te steken, voel je niets. De angel is veel te zwak om echt te kunnen prikken, hij komt zelfs niet door een heel dun velletje heen. Ze zijn bovendien niet agressief. Mensen hoeven absoluut niet bang te zijn voor deze bij.

De grasbij heeft brede, ononderbroken bruingele haarbanden op het achterlijf, oranjegele scheenbeharing en een bruine kopbeharing. De bij komt algemeen voor in het zuidelijke deel van Nederland. In het noorden is de bij zeldzamer. Arnhem ligt op de grens. Het is bekend dat de bij op enkele plekken in Arnhem Zuid voorkomt, onder andere in Meinerswijk en in park Immerloo. In de lente, bij de eerste warme zonnestralen, vliegen de grasbijen uit. Dat duurt ongeveer tot half mei. In juni komt de ‘tweede leg’ van de grasbij, maar dat zijn er veel minder dan in april. De bijen leven in de grond en voeden zich met nectar en stuifmeel van bloeiende planten zoals de wilg, paardebloem, klein hoefblad en boerenwormkruid. De bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten.
Startpagina | Sitemap | Disclaimer