Achtergrond
Lied
Oproep
Kerncijfers
Kaart
Luchtfoto
Gemeentebericht
Buiten Gewoon Beter
Stichting Geluidshinder
Adresboek
Afvalwijzer
Agenda
Buurtbemiddeling
Uitvaartondernemer
Vraag & Aanbod
Recent
Historisch
Callunastraat sept. 1944
Twee Airborne Parachutisten
Winkels Heijenoord
Muurtje trekken
Sleetje rijden
Rozenstraat
De tragische dood
Oude herinneringen
Bakkerij Schonis
De beer van Heijenoord
Links

De wijk Heijenoord/Lombok in Arnhem kampt met ernstige overlast van het spoorgebied Arnhem-West. Het diepliggende spoor loopt dwars door de stad en veel meest vooroorlogse huizen liggen direct aan het spoor. Ondanks jarenlange acties van omwonenden zijn maatregelen uitgebleven en gaat het leefmilieu steeds verder achteruit.

De Stichting Geluidshinder Arnhem-West draagt een creatieve oplossing aan voor het probleem. Een (partiële) overkapping van het spoor en verplaatsing of herinrichting van het nabijgelegen spooremplacement moet de geluids- en ook stankoverlast verminderen. Daarnaast biedt deze oplossing nieuwe mogelijkheden voor woningbouw, verbetert het de verkeersstromen, ontstaan er parkeermogelijkheden en is er plaats voor de ontwikkeling van nieuwe wijkgerichte functies.

De Stichting is een initiatief van de bewoners. Een klankbordgroep houdt alle bewoners regelmatig op de hoogte. Dit project zet de negatieve energie van bewoners met betrekking tot het verslechterde leefklimaat om in het actief ontwikkelen van nieuwe ideeën voor de eigen wijk.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de Stichting Geluidshinder Arnhem West.


Startpagina | Sitemap | Disclaimer