Achtergrond
Lied
Oproep
Kerncijfers
Kaart
Luchtfoto
Gemeentebericht
Buiten Gewoon Beter
Stichting Geluidshinder
Adresboek
Afvalwijzer
Agenda
Buurtbemiddeling
Uitvaartondernemer
Vraag & Aanbod
Recent
Historisch
Callunastraat sept. 1944
Twee Airborne Parachutisten
Winkels Heijenoord
Muurtje trekken
Sleetje rijden
Rozenstraat
De tragische dood
Oude herinneringen
Bakkerij Schonis
De beer van Heijenoord
Links

Welke winkels kon je rond de oorlogsjaren in de wijk Heijenoord vinden?

Brouwerijweg vanaf Amsterdamse weg gezien links:
- De Vries, kruidenier
- Van de Wetering, boerderijachtige woning, groentehandel
- Weytmans (Wijtmans?), had de pui geel geschilderd en noemde zich de "gele winkel", drogist
- kleine bibliotheek (5 cent per boek per week)
- Bakkerij Jansen
- Kniest (duurdere kruidenier)
- op de hoek van de Rozenstraat: kroeg, daar tegenover op de Noordelijke Parallelweg ook een cafe met terras

Brouwerijweg rechterkant van boven naar beneden:
- Groeneveld, handel in fournituren, garen en band
- De Bruin, kaashandel
- hoek Veluwestraat: rommelige groenteboer, eerder was daar slagerij Sijben gevestigd
- daar tegenover: Dina en Kees Blom, grote kruidenier annex drogisterij (dus tegenover Weytmans)
- verder naar beneden: Mulder Groentehandel, had land op de Hoogkamp bij de Schelmseweg
- Kapper Freriks, was ook koster in de Heilig Hartkerk (Bakenbergseweg, hoek Izaäk Evertslaan)
- hoek Noordelijke Parallelweg: Simons kruidenier

Schilderstraat rechts naar beneden:
- Bouwman, melkboer; had een stal maar zonder vee
- ernaast op de Veluwestraat boven de stal had de Wit een doodkistenmakerij, zijn vrouw had een winkel op de Noordelijke Parallelweg (zie verderop)
- Brouwer, melkboer
- dan kwam er een lagere school
- onderaan hoek Noordelijke Parallelweg: kroeg, naam onbekend

Schilderstraat links:
- bijna onderaan melkboer naam onbekend
- onderaan op de hoek wederom kroeg, met de naam Krol (of Kral?)

Pompstraat links:
- Rasing, melkhandel
- 20 mtr naar beneden: Westeneng, melkhandel met eigen stal met koeien

Veluwestraat rechts vanaf hoek Brouwerijweg:
- eerdergenoemde groentehandel
- dan Brederode, kolenboer
- bijna bij de Van Wageningenstraat was Folmer sigarenzaak gevestigd
- daar tegenover hoek Van Wageningenstraat: Holland, melkboer

Van Wageningenstraat naar beneden:
- links onderaan Dokter, kruidenier
- er tegenover: De Leeuw, slagerij

Op de andere hoek Van Wageningenstraat/Veluwestraat:
- Broens bakkerij (bakte zelf)

Onderaan Veluwestraat:
- Kapper, naam onbekend

Hoek Callunastraat/Tormentilstraat/Gentiaanstraat:
- Kruidenier, De Vries (?)

Noordelijke Parallelweg gezien vanuit hoek Veluwestraat:
- bijna op hoek Tulpstraat een groenteboer, naam onbekend
- op Tulpplein het snoepwinkeltje "Zwarte Anna"
- verderop de reeds genoemde slagerij De Leeuw en kruidenier Dokter
- op de hoek Pompstraat Kruidenier Hazelaar (NSB-er) en De Wit, erg grote bazarachtige winkel
- daarnaast Schonis, eigen bakkerij
- een Protestant kerkje
- daarnaast twee openslaande staldeuren waar je losse kolen briketten enz. kon kopen
- dan de twee eerder genoemde kroegen onderaan de Schilderstraat (Kral)
- en daarnaast een slijterij (eigenaar zal wel de kroegbaas zijn geweest)
- en dan fietsenmaker Banks, en dan kom je weer bij Simons op de hoek van de Brouwerijweg uit

Nog een opmerking wil ik maken over de vijf melkboeren, die hadden bestaansrecht omdat ze melk rondbrachten tot in het Broek aan toe (ze haalden die op bij de Camiz, Westervoortsedijk?). De vier kruideniers moesten het hebben van de bevolking van Heijenoord en een stukje Amsterdamseweg, Bakenbergseweg en Van Eckstraat denk ik.

Ik ben blij dat mijn gegevens nu nog ergens bewaard blijven. Aanvullingen zijn welkom!

Theo Goedkoop (1926)
Naar aanleiding van dit artikel ontving ik een reactie van Herman Piet Wolfswinkel (waarvoor hartelijke dank!):

Hoe het kwam dat ik op zoek ben gegaan naar het betreffende café valt in feite buiten het bestek van Uw website. Maar toch, uit "familieoverlevering" was mij bekend dat mijn overgrootvader Hermanus Wolfswinkel een café met terras op de hoek Rozenstraat - Noordelijke Parallelweg in Arnhem bezat.

Hij heeft het omstreeks 1882 gekocht en was daar gedurende 10 jaar zelf tapper (Nieuw Arnhems Adresboek). Daarna heeft hij het café verpacht en ontplooide hij verder elders een reeks van zakelijke activiteiten. Mijn grootvader, ook Hermanus Wolfswinkel genaamd, is in Arnhem geboren op 10 januari 1890, vermoedelijk in een bovenwoning in het pand.

Op internet vond ik een foto van het café (zie hiernaast). De foto van het café is van 1971 (Beeldarchief geschiedenis Arnhem), en bij vergroting staat op de deurpost links "de koffie is klaar" en op de deurpost rechts "...Rijssemus". Hieruit blijkt dus de juiste schrijfwijze van de naam van het café, naar de naam van de caféhouder. Ik heb er concrete herinnering aan, dat het pand omstreeks 1960 (mijn grootvader had het uit de erfenis van mijn overgrootvader gekocht), door mijn grootvader aan de pachter (zeer vermoedelijk de heer Rijssemus) is verkocht.

Persoonlijk heb ik verder niets met Heijenoord, echter ik bemerkte in de rubriek "Gasten"' onduidelijkheid over de schrijfwijze van de naam van het café, dus in wezen een vraag. Evenzo in de rubriek "Winkels op Heijenoord". Maar, over wat mijn overgrootvader met Heijenoord en omgeving aan plannen had, zou ik nog heel wat kunnen vertellen. Mijn reactie is er echter op gebaseerd dat ik aan Heijenoord.net bij deze een kleine bijdrage dacht te kunnen leveren.

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Herman Piet Wolfswinkel.
Startpagina | Sitemap | Disclaimer