Achtergrond
Lied
Oproep
Kerncijfers
Kaart
Luchtfoto
Gemeentebericht
Buiten Gewoon Beter
Stichting Geluidshinder
Adresboek
Afvalwijzer
Agenda
Buurtbemiddeling
Uitvaartondernemer
Vraag & Aanbod
Recent
Historisch
Callunastraat sept. 1944
Twee Airborne Parachutisten
Winkels Heijenoord
Muurtje trekken
Sleetje rijden
Rozenstraat
De tragische dood
Oude herinneringen
Bakkerij Schonis
De beer van Heijenoord
Links

Buurtbemiddeling Arnhem
Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Wat is begonnen als een kleine irritatie over bijvoorbeeld geluidshinder of storend gedrag, loopt soms in korte tijd gierend uit de hand. Buurtgenoten praten niet meer met elkaar. En erger: ze luisteren niet meer naar elkaar. De spanning loopt dan snel op tot het kookpunt. Beide partijen zouden dan geholpen zijn met iemand die de druk van de ketel haalt. Iemand die beide partijen weer met elkaar in gesprek brengt. Daarom heeft Arnhem nu buurtbemiddeling. Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen neutrale buurtbemiddelaars inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken. Buurtbemiddeling draait al succesvol in zo’n tachtig andere gemeenten en nu dus ook al een jaar in Arnhem.

Wat?
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige GRATIS voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij de woningcorporatie of politie of justitie neerleggen. Dat lost misschien wel het conflict op, maar leidt niet altijd tot een duurzame oplossing van het probleem. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven GEEN oordeel en zijn NEUTRAAL. De bedoeling is dat de ruziënde partijen ZELF hun conflict oplossen. Daarmee wordt voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt. Het doel is om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Voor wie?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van Arnhem. Ook de bewoners van Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem maken inmiddels gebruik van buurtbemiddeling.

Door Wie?
Bij Buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers: de "buurtbemiddelaars". Bij elk conflict zet de coördinator van Buurtbemiddeling twee goed getrainde vrijwilligers in. Deze vrijwilligers zetten zich als bemiddelaar actief in voor een leefbare buurt. Ze hebben een basistraining buurtbemiddeling gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht.

Welke conflicten?
Voor welke conflicten kunt u bij Buurtbemiddeling terecht en voor welke niet?

WEL
- ruzies tussen buren of wijkbewoners als gevolg van bijvoorbeeld geluidshinder;
- vreemde geuren;
- (sloop)auto’s in de straat;
- pesterijen, roddels;
- overlast van kinderen;
- overlast van huisdieren;
- rommel in trappenhuis of plantsoen en natuurlijk alle vormen van geluidsoverlast.

NIET
- conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie;
- conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en/of drugsverslaving niet goed aanspreekbaar is;
- conflicten tussen familieleden;
- problemen met instanties.

Procedure
U meldt zich aan bij de projectcoördinator en legt uit wat er aan de hand is. Is het conflict bemiddelbaar dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis met twee vrijwillige bemiddelaars. Vervolgens spreken de twee bemiddelaars met de andere partij om hun versie van het verhaal te horen.Als beide buren bereid zijn verder te gaan, volgt een bemiddelingsgesprek met beide buren op een neutrale plaats, meestal in een wijkcentrum. De buren zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het conflict. De bemiddelaars ondersteunen hen daarbij en zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt. Ook helpen zij om duidelijke afspraken te maken. De afspraken en bemiddelingsgesprekken zijn uiteraard strikt vertrouwelijk. Nazorg: na een maand bellen de bemiddelaars om te vragen of de afspraken naar ieders tevredenheid verlopen.

Buurtbemiddeling Arnhem
Coördinator Buurtbemiddeling Arnhem: Helene Doeff
Wijkcentrum de Hommel
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem
E-mail: buurtbemiddeling@rijnstad.nl
Tel.: 026-3519941 (ma, di, do)

Voor meer informatie kunt u de folder downloaden op www.rijnstad.nl. Klik eerst op 'aanbod', vervolgens op 'projecten' en dan op 'buurtbemiddeling'. In de wijkcentra van Arnhem liggen folders van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling in Arnhem is een gezamenlijk project van de Gemeente Arnhem, Politie en de woningbouwcorporaties Volkshuisvesting Arnhem, Vivare, Portaal. Stichting Rijnstad is de uitvoerder van dit project.


Startpagina | Sitemap | Disclaimer